Mistet fylling eller krone

Mistet fylling eller krone

Å miste en fylling eller krone kan oppleves som ubehagelig med påfølgende smerter og ising.

Å miste en fylling eller krone kan oppleves som ubehagelig med påfølgende smerter og ising.

Behandling

Dersom fyllingen er borte vil tannlegen foreslå å legge en ny fylling.

Ved en løs krone vil tannlegen prøve å lime på den gamle kronen.

Behandling

Dersom fyllingen er borte vil tannlegen foreslå å legge en ny fylling.

Ved en løs krone vil tannlegen prøve å lime på den gamle kronen.