Rotfylling

Rotfylling

Når?

En rotfylling utføres når bakteriene har kommet så langt inn til tannen
slik at nerven har blitt påvirket. Dette oppleves som svært smertefullt.

Behandling

Ved rotfylling vil nerven fjernes og området tettes igjen med
en rotfyllingsmaterial.

En rotfylling utføres ved hjelp av lokalbedøvelse og du vil ikke føle noe
smerte under selve prosedyren.

Rotfylling utføres når tannen skal reddes for å unngå tanntrekking.

Når?

En rotfylling utføres når bakteriene har kommet så langt inn til tannen slik at nerven har blitt påvirket. Dette oppleves som svært smertefullt.

Behandling

Ved rotfylling vil nerven fjernes og området tettes igjen med en rotfyllingsmaterial.

En rotfylling utføres ved hjelp av lokalbedøvelse og du vil ikke føle noe smerte under selve prosedyren.

Rotfylling utføres når tannen skal reddes for å unngå tanntrekking.