Syreskader på tennene

Syreskader på tennene

Syreskader på tennene/erosjoner

Syreholdig mat og drikke har blitt en del av dagens moderne kosthold.
Stadig flere, og spesielt unge voksne, har syreskader på tennene.

Syreskader medfører at tennene er ofte svekket og ising er et vanlig problem.
Vi kan hjelpe med utredning og behandling av syreskader. Tidlige stadier av
syreskader behandles med forebyggende råd og informasjon. Ved
omfattende syreskader finnes muligheter å restaurere tennene med fyllinger
eller kroner.

Syreskader på tennene/erosjoner

Syreholdig mat og drikke har blitt en del av dagens moderne kosthold. Stadig flere, og spesielt unge voksne, har syreskader på tennene.

Syreskader medfører at tennene er ofte svekket og ising er et vanlig problem. Vi kan hjelpe med utredning og behandling av syreskader. Tidlige stadier av syreskader behandles med forebyggende råd og informasjon. Ved omfattende syreskader finnes muligheter å restaurere tennene med fyllinger eller kroner.